Nová generace výrobních systémů zvyšuje produktivitu. Nepopiratelný fakt a zároveň motto letošního Slovenského národního fóra produktivity, které se uskutečnilo v úterý 27. října ve slovenské Žilině. Intenzivní přípravy, zaplněný sál, známé tváře a bohatý program předznamenávaly další úspěšnou událost pod vlajkou CEIT. Očekávání se naplnila: poutavé prezentace významných hostů, podnětná diskuze top odborníků u kulatého stolu, slavnostní udělování ocenění a živé neformální debaty konferenci skutečně propojily ve výborný celek.

Pozvání na konferenci přijalo zhruba dvě stě hostů. Mezi nimi přední odborníci a manažeři z průmyslových firem ze Slovenska i zahraničí. V „ostře sledovaném“ projevu Albrechta Reimolda, nejvyššího šéfa Volkswagen Slovakia, zazněla pochvalná slova například na CEIT Table a samozřejmě i na naše AGV tahače. Podle něj tyto technologie výrazně pomohly automobilce s naplněním výzvy, kterou s sebou přináší koncept Industry 4.0.

„Spolupráce s CEIT je pro nás úspěšným modelem. Hned v prvních týdnech mého působení na Slovensku, jsem CEIT navštívil, protože jsem o něm slyšel mnoho pozitivního. Baví mě spolupracovat s CEIT a lidmi, kteří v něm působí. Je tam vůle, inspirativní myšlenky, spolupráce je zábavou a úspěchy jsou vidět přímo v našem závodě.“ prozradil po vystoupení Albrecht Reimold.

„CEIT je pro mě prototypem toho, co by se mělo dít na Slovensku, jelikož jde o propojení výzkumného pracoviště s univerzitou a zároveň s reálným průmyslem.“ Zhodnotil ministr hospodářství SR Vazil Hudák, který převzal záštitu nad konferencí a společně s předsedou dozorčí rady CEIT, a.s. Branislavem Mičietom odevzdal i Národní cenu za produktivitu.

Kromě Národní ceny produktivity byla udělena ocenění i dvěma osobnostem, za jejich dlouhodobý přínos v oblasti zvyšování produktivity. Toto ocenění směřovalo do rukou Albrechta Reimolda a také k našemu kolegovi, Rastislavu Tribulovi. „Navrhl koncept modulární konstrukce autonomního logistického tahače třetí generace. Díky jeho odbornému vedení bylo možné navrhovaný koncept nasadit do reálného provozu už v průběhu jednoho roku.“ zaznělo v průběhu slavnostního předávání ceny.