Dne 29. června 2015 zástupci společnosti CEIT Group slavnostně uvedli do provozu další tahače AGV ve výrobním závodě Škoda Auto Mladá Boleslav. K tomuto dni je ve Škoda Auto nasazeno více jako sto kusů těchto automatických logistických tahačů. Je to výsledek tvrdé práce zaměstnanců CEIT Group. Naše společnost je připravena i nadále přinášet další technologické novinky, které budou přínosem pro další pokrok výroby ve Škoda Auto a dále upevňovat výjimečnou vzájemnou spolupráci. Mimo jiné i výrazným posílením personální i technologické přítomnosti přímo v Mladé Boleslavi.

.