Skupina CEIT

Skupina CEIT prostřednictvím výzkumu a vývoje přináší na trh nová praktická a v praxi reálně aplikovatelná řešení na podporu konkurenceschopnosti, výkonnosti a prosperity průmyslovým, ale i neprůmyslovým partnerům.

Vizí skupiny CEIT je patřit mezi nejvýznamnější a nejrespektovanější partnery v oblasti inovací a podporovat rozvoj a šíření nejnovějších technologií s cílem trvale udržitelného růstu a růstu kvality života.

Za účelem přímého přístupu k zákazníkům poskytuje skupina CEIT svoje sofistikované služby a produkty za hranicemi Slovenska prostřednictvím CEIT CZ v České republice a CEIT PL v Polsku. Působení skupiny CEIT není ohraničené jen na tento prostor, svoje aktivity uplatňuje na globálním trhu.

Hlavním cílem aktivit skupiny CEIT je:

 • výzkum a vývoj v oblasti inteligentních systémů,
 • výzkum a vývoj v oblasti technologií digitálního podniku,
 • výzkum a vývoj technických systémů,
 • návrh pokrokových řešení výrobních systémů,
 • motivace firem pro růst investic do vědy, výzkumu a vývoje,
 • transfer vědomostního potenciálu univerzit do průmyslu,
 • udržení mladých, vzdělaných lidí v regionu střední Evropy,
 • růst zaměstnanosti, kvality života a prosperity.

 

HISTORIE

Společnost CEIT a.s. oficiálně vznikla 24. 09. 2009, kdy byla zapsána do Obchodního rejstříku SR. Historie společnosti se však datuje již do roku 1998 a je velmi úzce spjata se Slovenským centrem produktivity. Právě ve Slovenském centru produktivity byl zahájen výzkum a vývoj nástrojů na měření, hodnocení a zvyšování produktivity. Mezi nejvýznamnější milníky vývoje patřily následující události:

 • 1997 – organizování 1. Národního fóra produktivity- oficiální založení Slovenského centra produktivity (zakladateli bylo Ministerstvo hospodářství SR, Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR a Žilinská univerzita)
 • 1998 – oficiální založení Slovenského centra produktivity (zakladateli bylo Ministerstvo hospodářství SR, Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR a Žilinská univerzita)
 • 1999 – příprava Národního programu pro zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti slovenské ekonomiky
 • 1999 získání členstva v EANPC (European Association of National Productivity Centres – Evropská asociace národních center produktivity)
 • 1999 – organizování 2. Národního fóra produktivity
 • 1999 – zahájení vzdělávacích a projektových aktivit v oblasti zvyšování produktivity, totálně produktivní údržby, plánovaní a řízení výroby a logistiky
 • 2000 – začátek spolupráce s agenturou JICA (Japanese international co-operation agency), působení japonského experta – pan Isao Matsuda v SLCP (roky 2000 až 2004)
 • 2000 – přijetí za člena WCPS (World Confederation on Productivity Science)
 • 2000 – zahájení vydávání časopisu Produktivita a odborných knih v edici SLCP
 • 2001  zahájení aktivit v oblasti ergonomie a bezpečnosti práce
 • 2002 – výzkum a vývoj speciálních softwarů v oblastech údržby, benchmarkingu, finančních analýz
 • 2001 2003 – organizování 4 misí japonských expertů v slovenském průmyslu
 • 2001 2004 – tréning expertů SLCP v Japonsku
 • 2003 – zahájení aktivit v oblasti štíhlé výroby
 • 2004 – začátek budovaní laboratoří Digitálního podniku ve spolupráci se společností Dassault Systems
 • 2005 – byl zahájen rozsáhlý transformační proces ve Slovenském centru produktivity. Cílem této snahy bylo vyčlenění některých oblastí a vytvoření specializovaných útvarů (firem resp. divizí). Díky tomuto kroku bude možné dosáhnout důkladnější odborný rozvoj a profesní specializaci.
 • 2005 – založení samostatné organizace SLCP Consulting s.r.o. se zaměřením na procesní inovace, vzdělávání a zlepšování podnikových procesů
 • 2007 – založení společnosti CEIT SK s.r.o. se zaměřením na produktové a technologické inovace
 • 2009 – založení společnosti CEIT a.s. jako centrální společnosti v rámci skupiny CEIT
 • 2010 – založení společnosti CEIT-KE s.r.o. se zaměřením na biomedicínu
 • 2011 – v rámci CEIT a.s. byla založena specializovaná divize se zaměřením na problematiku Digitálního podniku
 • 2013 – rozšíření portfolia skupiny CEIT o materiálové inženýrství
 • 2014 – vytvoření CEIT – inženýrské služby

V roce 2011 byla završena rozsáhlá transformace. Výsledkem tohoto náročného procesu bylo vytvoření specializovaných rozvojových směrů v rámci skupiny CEIT. Jedná se o následující oblasti:

 • PROCESNÍ INOVACE
 • TECHNICKÉ INOVACE
 • DIGITÁLNÍ PODNIK
 • PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
 • BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ
 • ČASOPIS PROin

 

Výroční zpráva skupiny CEIT za rok 2014  ke stažení

Stáhnout (PDF, 8.65MB)