CEIT CZ

CEIT CZ se zaměřuje na nabídku celého portfolia produktů skupiny CEIT. V roce 2014 potvrdil CEIT CZ svou pozici na českém trhu. Díky dlouhodobému úsilí zaměstnanců započala další fáze spolupráce s automobilkou ŠKODA AUTO a.s. Spolupráce s významnými partnery svědčí o síle a kvalitě nabídky produktů CEIT.

Společnost CEIT CZ s.r.o. byla založena v roce 2012 jako česká pobočka CEIT a.s. (Central European Institute of Technology) se sídlem v Žilině na Slovensku, jejíž historie se datuje již od roku 1998 a je úzce spjata se Slovenským centrem produktivity (SCP). Zakladateli SCP bylo Ministerstvo hospodárstva SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Žilinská univerzita v Žilině. A právě ve SCP byl zahájen výzkum a vývoj nástrojů na měření, hodnocení a zvyšování produktivity, který se stal pevným základem pro další rozvoj společnosti. Skupina CEIT, jíž je CEIT CZ s.r.o. hrdým členem, čítá 250 zaměstnanců s ročním konsolidovaným obratem 15 mil. EUR (údaje za rok 2014) a řadí se mezi perspektivní a rychle se rozvíjející skupinu společností, kterou tvoří několik vzájemně propojených a úzce spolupracujících společností a divizí napříč Slovenskem, Polskem a Českou republikou. Díky tomuto propojení je zabezpečen synergický efekt a vysoká přidaná hodnota pro klienta.

Dalším směrováním CEIT CZ je zaměření se na dynamický rozvoj společnosti. Zvyšování povědomí o značce CEIT a rozšíření produktů mezi co možná nejširší okruh zákazníků, kterým produkty přinesou zvýšení prosperity a konkurenceschopnosti, to jsou cíle CEIT CZ.

NAŠE AKTIVITY

Cílová řešení jsou zaměřená na následující oblasti:

Průmyslová automatizace – pomáháme průmyslovým podnikům dynamicky reagovat, zaměřujeme se na výzkum a vývoj řešení pro významné klienty. Tým je tvořen z expertů v oblasti strojírenství, průmyslového inženýrství, informatiky a elektrotechniky, kteří se věnují tvorbě inovativních řešení s využitím nejnovějších technologií. Více o technických inovacích se můžete dozvědět zde.

Optimalizace procesů – zabezpečujeme inovace a optimalizace podnikových procesů pro zvýšení prosperity, zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity. Technická řešení implementujeme inovativním přístupem se zohledněním jedinečného lidského potenciálu konkrétní firmy. Více informacích o konzultačních službách najdete zde.

Konstrukční inženýrství – máme zkušenosti s poskytováním různých strojně inženýrských službách, včetně výzkumu a analýzy, koncepční práce, zahrnující předběžné i detailní inženýrské návrhy a 3D prototypování, validaci, testování a ověřování. Více informací o konstrukčním inženýrství najdete zde.

Digitální podnik – digitální podnik (Digital Factory) je virtuálním obrazem reálné výroby, který zobrazuje výrobní procesy ve virtuálním prostředí. Slouží zejména k plánování, simulaci a optimalizaci výroby komplexních výrobků. Umožňuje ověřit a optimalizovat všechny části výrobního systému ještě ve fázi plánování, což zajistí, že následná reálná výroba výrobku již bude zabezpečená z hlediska kvality, času a nákladů. Zároveň je možné výrazně snížit náklady na potřebu provedení změn, které neúměrně rostou s blížícím se termínem zahájení reálné výroby. Pokud máte zájem dozvědět se více o digitálním podniku, klikněte zde.

Jednoúčelové stroje – v rámci aplikace progresivních technologií se zabýváme vývojem jednoúčelových přípravků a zařízení, kde využíváme nejnovější přístupy a technologie z oblasti rapid prototyping, reverzní inženýring, vacuum casting a experimentální inženýring. Taktéž v rámci této kategorie produktových skupin realizujeme odborné experimentální měření 3D objektů a prostor podle potřeb zákazníka. Více o jednoúčelových strojích se můžete dozvědět zde.

Biomedicínské inženýrství – věnujeme se výzkumu zejména v oblasti implantologie, specializujeme se na výrobu inteligentního implantátu. V oblasti biomedicínského inženýrství dosahujeme unikátních výsledků, které mají světovou úroveň a jsou prezentovány na mezinárodních konferencích. Tým zahrnuje nejlepší biomedicínské inženýry, především z košické Technické univerzity. Více informací o biomedicínském inženýrství najdete zde.

Materiálové inženýrství – zabýváme se výrobními technologiemi v oblasti růstu monokrystalů. Hlavní zaměření je na zdokonalování metody horizontální krystalizace za účelem výroby velkorozměrných monokrystalů. Zaměřuje se na inženýring a testování valivých ložisek. Pokud máte zájem o více informací z oblasti materiálového inženýrství, klikněte zde.

Vzdělávání – nabízíme profesní vzdělávací programy pro lepší výkony na pracovišti. Cílem je rozvoj praktických dovedností, které rozvíjejí schopnosti zaměstnanců na expertní úroveň dané profese. Kompetentní zaměstnanci se tak stávají konkurenční výhodou, zvyšují prosperitu podniku a posilují jeho pozici na trhu. Další informace o oblasti vzdělávání najdete zde.

Optimalizace ve zdravotnictví  nabízíme produkty šité na míru svých zákazníků v oblastech optimalizace procesů ve zdravotnictví, rozvoje a řízení lidských zdrojů, zavádění technologií v oblasti zdravotní péče a SMART healthcare. Více informací o sekci Optimalizace ve zdravotnictví najdete zde.

 

Brožura CEIT CZ ke stažení

Stáhnout (PDF, 1.73MB)

Logo CEIT ke stažení

logo_ceit_big