Automatický logistický systém AGV (Automatic Guided Vehicle = automaticky naváděné (bezpilotní = bezobslužné) vozidlo) je komplexním řešením automatizace určené pro každé odvětví průmyslu. Vývoj a implementace vlastních AGV systémů je vlajkovým řešením skupiny CEIT, které Vám pomůže:

  • vyřešit spolehlivé zásobování výrobních linek,
  • ušetřit logistické kapacity,
  • flexibilně měnit logistické trasy.

AGV systém automatizuje tažení vagonů (periferií) s materiálem podle předdefinované dráhy (pomocí magnetické pásky nalepené na podlaze) a za pomoci příkazů (start, zrychlit, čekat, připojit vagon, vyložit náklad apod.) uložených ve značkách (RFID tagy) umístěných podle dráhy.