healthcareCEIT HEALTHCARE (oddělení zdravotní péče) se zaměřuje na oblast zdravotnictví, na služby a poradenství v těchto oblastech. Kromě uvedených produktů realizujeme analýzy zaměřené na optimalizaci procesů podle požadavků našich zákazníků.

Rozvoj a řízení lidských zdrojů

Zaměstnanci tvoří lidský kapitál každé organizace, proto je nezbytné zhodnocení jejich efektivity a jejich řízení. Pro organizaci je třeba počet a strukturu zaměstnanců předem plánovat, stanovit si její optimální stav, který bude v souladu s reálnými potřebami při respektování platné legislativy.

V rámci optimalizace procesů ve zdravotnictví nabízíme:

 • přepočet plnění personálních normativů,
 • systemizaci pracovních míst,
 • analýzu dopadů plánovaných organizačních změn,
 • vzdělávání zaměstnanců – realizaci školení.

Optimalizace procesů ve zdravotnictví

Optimalizací je možné dosáhnout snížení nákladů a odstranění neefektivních činností, lepší využití pracovní síly, ale i zvýšení kvality poskytovaných služeb, a tím i spokojenost pacientů.

V rámci optimalizace procesů ve zdravotnictví nabízíme:

 • analýzu a zmapování procesů,
 • analýzu efektivity práce,
 • návrhy na zefektivnění (urgentních příjmů, operačních sálů …),
 • restrukturalizaci a nastavení procesů v oblasti personálního managementu.

Zavední technologií v oblasti Healthcare

Moderní technologie napomáhají mimo jiné zefektivnění práce ve zdravotnických zařízeních, čímž usnadňují práci zdravotnickému personálu. Jejich využíváním také mohou zdravotníci nabídnout pacientům kvalitnější, efektivnější a levnější služby.

Ergonomie

Udržení zdraví člověka při práci, maximalizace výkonu, ale přitom dodžení vysoké úrovně humanizace práce, je možné dosáhnout pouze s využitím komplexních řešení. V oblasti ergonomie nabízíme flexibilní, rychlé a přesné řešení na míru pro zákazníka, s využitím dlouholetých zkušeností a nejmodernějších nástrojů.

V oblasti ergonomie se staráme o:

 • projektovou činnost,
 • konzultační činnost,
 • výzkum a vývoj,
 • high tech řešení v moderní ergonomii.

Naše řešení pro Vás:

 • Pilotní projekty v oblasti zlepšování zdraví na pracovištích.
 • Komplexní projekty propojující ergonomii – projektování – logistiku.
 • Spolupráce při výzkumných projektech v oblasti ergonomie.
 • Spolupráce při zavádění ergonomie do vašeho podniku (oddělení, lidské zdroje, nástroje, metody, legislativa a jiné).
 • Vývoj nástrojů a metod, které urychlí Vaše rozhodování a řízení projektů v souvislosti s projektováním pracovišť a ergonomií.
 • Příprava systémů hodnocení ergonomie na míru pro Vaši společnost.
 • Audity ergonomie.
 • Poradenství a konzultace.
 • Nová řešení hodnocení v ergonomii.

 


 

Zaujalo Vás naše řešení? Potřebujete další doplňující informace? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Hájek
Obchodní manažer CEIT CZ s.r.o.
+420 608 738 349
petr.hajek@ceitgroup.eu