Konstrukční inženýrství nabízí široké spektrum řešení, týkající se různých fází vývoje nových výrobků anebo modifikace existujících výrobků – za účelem dosažení optimalizace ceny, bez kompromisu na kvalitě. Naším cílem je poskytovat na míru šitá řešení zákazníkům, kteří působí v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Jsme inovátorem, který aplikuje nové, zlepšující technologie a metody, a to během celého životního cyklu produktu.

Jsme tým konstruktérů, který má zkušenosti s konstrukcí výrobků, sestav a jednotlivých komponentů pokrývající celý cyklus činností. Počínaje výzkumem, analýzami, přes koncepční práce a detailní konstrukce s využitím moderních výpočtových (simulačních) metod, až po testování prototypů vyrobených pomocí 3D tisku.

Pomáháme zákazníkům řešit technické výzvy, se kterými se nejčastěji setkávají při výzkumně-vývojových projektech anebo rozšiřování portfólia výrobků, čímž zkracujeme čas a snižujeme vynaložené náklady.

ki_obr

Rozsah služeb dělíme do 3 skupin:

Výzkumné a vývojové aktivity

Pracoviště s moderním laboratorním vybavením zaměřeným na zkoumání vlastností produktů z pohledu hluku a vibrací a dynamického chování, s úzkou spoluprací s Univerzitou v Žilině, je dokonalou kombinací pro nastavení výchozího bodu pro inovace výrobků.

Konstrukční kancelář

Konstrukční kancelář uplatňuje kreativitu, zkušenosti, analýzy a odborné vědomosti při řešení různých složitých problémů spojených s návrhem komponentů, sestav a finálních produktů. Náš tým inženýrů Vám poskytne odborné znalosti a zkušenosti k realizaci Vašeho projektu od vývoje, plánování a konstrukce, přes simulace a výpočty, až po projektový management.

Ověření konstrukčního návrhu

Je to zásadní krok na začátku životního cyklu každého výrobku, protože ověřování je klíčem k dosažení požadovaného konečného výstupu. Konstrukční změny během vývojové fáze jsou mnohem úspornější než modifikace ve výrobní fázi.

Naše designové možnosti ověřování konstrukčních návrhů se soustřeďují kolem simulací a výpočtů, 3D digitalizace, počítačové tomografie, aditivní výroby (3D tisk), které umožňují rozeznat a eliminovat všechny nedostatky vyvíjeného produktu a v konečném důsledku zkracují dobu pro uvedení produktu na trh.

 ki_01 ki_02 ki_03


Zaujalo Vás naše řešení? Potřebujete další doplňující informace? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Hájek
Obchodní manažer CEIT CZ s.r.o.
+420 608 738 349
petr.hajek@ceitgroup.eu