Automatický logistický systém (AGV)

Automatický logistický systém (AGV = Automatic Guided Vehicle = Automaticky naváděné (bezpilotní/bezobslužné) vozidlo) je komplexním řešením automatizace určené pro každé odvětví průmyslu. Vývoj a implementace vlastních AGV systémů je vlajkovým řešením CEIT Group, který Vám pomůže: