Digitální podnik (Digital Factory) je virtuálním obrazem reálné výroby, který zobrazuje výrobní procesy ve virtuálním prostředí. Slouží zejména k plánování, simulaci a optimalizaci výroby komplexních výrobků. Umožňuje ověřit a optimalizovat všechny části výrobního systému ještě ve fázi plánování, což zajistí, že následná reálná výroba výrobku již bude zabezpečená z hlediska kvality, času a nákladů. Zároveň je možné výrazně snížit náklady na potřebu provedení změn, které neúměrně rostou s blížícím se termínem zahájení reálné výroby.

PRO KOHO JE DIGITÁLNÍ PODNIK URČEN?

Koncept digitálního podniku se prosadil především díky velkým výrobcům, zejména automobilkám. (Mimochodem společnost ŠKODA, je dnes výstavní skříní využívání modelu Digitálního podniku v koncernu Volkswagen). Prosadil se tam, kde je vysoká sériovost výroby. Úspěšně se však využívá také na linkách, kde je malá sériovost, kde je potřeba poměrně často měnit a přestavovat linky. Běžně se používá také u kusových výrob rozsáhlejších výrobků. Postupně pokrývá širší a širší spektrum typů výroby. Je určen všude tam, kde je potřeba zvýšit produkci výroby, snižovat náklady, zvyšovat efektivnost.

CO MŮŽE FIRMA OČEKÁVAT OD ZAVEDENÍ DIGITÁLNÍ VÝROBY?

Podle renomované agentury CIMdata lze zavedením modelu digitálního podniku dosáhnout značné přínosy:

 • Úspory nákladů lepším využitím zdrojů ve výši 30%,
 • Úspory nákladů dosažené optimalizací materiálových toků 35%,
 • Redukce počtu strojů, nástrojů a pracovišť o 40%,
 • Celkový růst produkce výroby o 15%,
 • Zkrácení času uvedení nových výrobků na trh o 30%.

CEIT Table

Přemístit materiál z jednoho místa na druhé se může na první pohled jevit jako jednoduchý, nenáročný úkol. Až do chvíle, kdy se přesuny mají dít ve velké výrobní hale, kde musí logistika “šlapat” jako hodinky: kde je nezbytné navrhnout nejlepší pozice materiálu, nejefektivnější trasy, nejideálnější způsob přepravy.

Jak optimalizovat materiálový tok v našem podniku? Tak zní otázka, před kterou vždy stojí tým odborníků na plánovacích workshopech, ať už při projektování nových nebo redesignu starých výrobních systémů. Jejich úkolem je naplánovat, počítat, měnit a následně přepočítávat, neustále vylepšovat a opět přehodnocovat. Tedy, jen pokud nemají CEIT Table, dotykový panel s interaktivním projekčním systémem.

Uživatel na něm může jednoduchým pohybem ruky měnit projekt logistického konceptu. Systém sám vyhodnocuje délku materiálového toku, přepravní časy, přepravní výkon a množství dalších parametrů. Projektovému týmu tedy názorně a hlavně rychle ukáže, která varianta je ta nejvhodnější, a to dokonce v 3D prostředí. “Již ve fázi tvorby rozmístění strojů a zařízení umíme eliminovat případné kolize, které se v 2D prostředí nemusí projevit,” říká projektový manažer společnosti CEIT Milan Magdech.

“Největší přínos? Rozhodně efektivnější a rychlejší projektování logistických činností podniku formou workshopů, což v dnešní době znamená obrovskou konkurenční výhodu, “říká ředitel výzkumu a inovací společnosti CEIT a.s. Andrej Štefánik a zdůrazňuje, že systém je vhodný pro všechny průmyslové organizace, a to nejen v rámci interní logistiky, ale dokonce s využitím modulu Inbound i při tvorbě jízdních plánů, tedy v externích logistických procesech.

CEIT Table využívají v největším automobilovém závodě na Slovensku, na oddělení plánování logistiky společnosti Volkswagen Slovakia. Značce Volkswagen přineslo toto řešení i prestižní ocenění za inovaci v logistice.

Virutální trenažer

 • Trénink servisních techniků
 • Interaktivní metoda vzdělávání
 • Slouží k zaškolení nových pracovníků, pravidelné přeškolování, specializované tréninky
 • Věrně zobrazuje prostory a procesy ve virtuálním prostředí
 • Interakce s objekty v hale
 • Rozšiřitelná platforma
 • Trénink rozdělený do jednotlivých modulů
 • Jedinečná forma školení formou zážitku
 • Možnost uplatnění při trénincích různých pracovních úkonů
 • Analýza splněných a nesplněných úkolů
 • Kombinace touch a gamepadu

Výhody v porovnání se školením v reálných prostorech

 • Úspora financí
 • Úspora prostoru a energií
 • Širší možnost využití
 • Flexibilita
 • Rozvoj kompetencí zážitkovou metodou
 • Možnost školit více modulů na malém prostoru
 • Školení bez omezení výroby
 • Jednoduché získání návyků netradiční formou
 • Možnost vyzkoušet si jednotlivé moduly víckrát, vyzkoušení si modulů, které se nedají finančně školit kvůli finanční náročnosti
 • Přehled o průběhu školení každého z operátorů
 • Rozšiřitelná platforma vzdělávacího modulu montážní školení pro budoucí výrobu (virtuální montáž)
 • Eliminace rizika poškození při manipulaci

 


 

Zaujalo Vás naše řešení? Potřebujete další doplňující informace? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Hájek
Obchodní manažer CEIT CZ s.r.o.
+420 608 738 349
petr.hajek@ceitgroup.eu