ŠKODA AUTO potvrdila pokračování spolupráce se společností CEIT (Central European Institute of Technology) v oblasti automatizace interní logistiky. CEIT má v následujících letech poskytnout společnosti ŠKODA AUTO další technologie na bázi bezobslužných automatických robotických tahačů. Kontrakt zahrnuje rozšíření současného logistického systému CEIT a pokrytí dalších logistických potřeb automobilky s cílem zvýšit produktivitu a kvalitu a naopak, snížit celkové logistické náklady.  CEIT a ŠKODA AUTO spolupracují už pátý rok, dalším milníkem je aktuálně probíhající projekt s novým typem automatické navigace. ŠKODA AUTO tak znovu potvrdí, že patří k evropské špičce v logistických inovacích.

První tahač CEITruck, včetně automatických periférií, začal jezdit v montážní hale automobilky v září roku 2011. Od té doby je v závodu už téměř 130 robotických vozíků se speciální technikou, které  převážejí potřebné komponenty k montážním linkám, podle taktu linek a dokonce i tehdy, když je systém sám přivolá. Zvyšují produktivitu logistiky a současně snižují logistické náklady, do hal přinesly vyšší úroveň automatizace a bezpečnosti při manipulaci s nákladem.

Doposud se tahače pohybovaly po dráhách vymezených magnetickou páskou na podlaze. Ta by však už brzy mohla být ve ŠKODA AUTO minulostí. CEIT vyvinul nový druh navigace, využívající laserový skener. Tahače tak budou flexibilnější, jejich funkcionalita se ve větší míře přesouvá do virtuálního prostředí. Dráhy bude možné měnit rychleji, přímo v prostředí softwaru, tahače kromě toho dokážou například samy obejít překážku nebo se orientovat v prostoru. Nový typ navigace už automobilka v rámci interní logistiky úspěšně otestovala, v některých halách ji chce nasadit naostro.

V průmyslových kruzích dnes rezonuje pojem Průmysl 4.0, který rozhodně nemožno vnímat jako abstraktní nebo teoretický koncept. Je to naléhavá výzva na aplikaci konkrétních řešení a inovací, díky kterým mohou výrobní podniky promptně zdokonalovat zaužívané postupy a technologie. CEIT vyvíjí právě takovéto řešení pro své partnery z průmyslové praxe. Jsme hrdí na to, že mezi ně patří i jeden z nejvýznamnějších producentů v České republice, závod, který udává trendy v automatizaci a zlepšovaní výrobních i logistických procesů,“ řekla Kateřina Gazárková, ředitelka společnosti CEIT CZ, která je zastoupením skupiny CEIT na českém trhu. Nový typ navigace bude opět výrazným posunem v modernizaci a plnění výzev čtvrté průmyslové revoluce.

Spolupráce CEIT s automobilkou však zdaleka není ohraničená jenom řešením pro automatizaci. Když ŠKODA AUTO nedávno uspořádala konferenci o ergonomii v logistice, CEIT byl jejím generálním partnerem a představil (kromě jiného) vlastní  mobilní aplikaci na rychlé a jednoduché posouzení rizikovosti pracoviště. V automobilce důvěrně znají i interaktivní nástroj na plánování výrobních a logistických systémů v 3D prostředí, známý pod názvem CEIT Table. Využívají také virtuální trenažér z dílny CEIT, který slouží na zážitkové školení operátorů. Řešení si nedávno vysloužilo ocenění v soutěži Inovativní čin roku 2015.

Fakt, že jsme dlouholetým partnerem významných průmyslových podniků v regionu střední Evropy, je pro nás závazkem přinést vždy nová řešení, která budou přispívat k růstu jejich konkurenceschopnosti a produktivity,“ uzavírá předseda představenstva společnosti CEIT, Miloš Bugan.

Zdroj: Systémy logistiky